Intelligent Gateway

Camera IP

Camera IP

GPRS/WCDMA (3G) RTU

GPRS/WCDMA (3G) RTU

Industrial Computing | PoE NVR

Industrial Computing | PoE NVR

Intelligent Gateway

Intelligent Gateway

M-BUS

M-BUS

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

NB-IoT

NB-IoT

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

Router công nghiệp 3G/4G Wi-Fi VPN

Swtich Công Nghiệp PoE

Swtich Công Nghiệp PoE

WIFI Marketing Router

WIFI Marketing Router

ZigBee | LoRa

ZigBee | LoRa

gateway
Intelligent Gateway F-G100

Intelligent Gateway F-G100

Support Various Communication Protocols:Modbus RTU、Modbus TCP、PPI、BACnet、DNP3.0etc.

Sản phẩm đang cập nhật ...