Trang chủ » Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485

Modem GSM/GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G) kết nối RS-232/485 Four-Faith giá tốt nhất

F2A16 LTE IP MODEM

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2816 FDD-LTE IP MODEM (4G DTU)

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2716 TDD-LTE IP MODEM (4G DTU)

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2616 EVDO IP MODEM (3G DTU)

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2416 WCDMA IP MODEM (WCDMA DTU)

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2216 CDMA DTU

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2116 GPRS IP MODEM (GPRS DTU)

Fully Compatible with 4G/3G/2.5G Network

Ultra-Low Power Consumption

Integration Terminal Data Transparent Transmission

Save the Data Flow,Support Multiple Trigger Ways

SMS Backup

Remote Configuration, Upgrade and Maintenance, Greatly Improve Management Efficiency

Providing Much More Safe Deployment Plans, Data Transmission Reaching Financial Level

F2603 CDMA2000 1X EVDO IP MODEM

CDMA2000 1X EVDO Network

Support APN/VPDN

Support auto recovery mechanism

Support multi online trigger ways, including SMS, ring and data

Support 5 data centers at the same time

RS232/RS485/RS422 port

Support double data centers, one main and another backup

Provide management software for remote management

F2403 WCDMA (3G) IP Modem

WCDMA/HSDPA/HSUPA Network

Hỗ trợ APN/VPDN

Hỗ trợ cơ chế phục hồi tự động

Hỗ trợ nhiều kiểu kích hoạt, bao gồm tin nhắn và dữ liệu

Hỗ trợ 5 trung tâm dữ liệu cùng một lúc

Cổng truyền thông RS232/RS485/RS422

Hỗ trợ trung tâm dữ liệu kép, một trung tâm chính và một để backup dữ liệu

Cung cấp phần mềm xử lý dữ liệu từ xa

F2203 CDMA IP MODEM

CDMA Network

Hỗ trợ chuẩn truyền thông cổng RS232 và RS485 (hoặcRS422), có thể kết nối trực tiếp với thiết bị

Hỗ trợ chế độ thông minh, tự động truy cập chế độ truyền thông khi bật nguồn

Cung cấp phần mềm quản lí cho việc quản lí từ xa

Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc

Cấu hình đơn giản, giao diện thân thiện

F2103 GPRS IP MODEM

F2103 GPRS IP Modem

GPRS network

Hỗ trợ chuẩn truyền thông cổng RS232 và RS485(hoặcRS422), có thể kết nối trực tiếp với thiết bị tiếp nối

Hỗ trợ chế độ thông minh, tự động truy cập chế độ truyền thông khi bật nguồn

Cung cấp phần mềm quản lí cho việc quản li từ xa

Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc

Cấu hình đơn giản, giao diện thân thiện

F2003 GSM IP Modem (DTU)

GSM Network

Support APN/VPDN

Support auto recovery mechanism

Support multi online trigger ways, including SMS, ring and data

Support 5 data centers at the same time

RS232/RS485/RS422 port

Support double data centers, one main and another backup

Provide management software for remote management