Trang chủ » Sản phẩm

Tất cả sản phẩm

F2103 GPRS IP MODEM

F2103 GPRS IP Modem

GPRS network

Hỗ trợ chuẩn truyền thông cổng RS232 và RS485(hoặcRS422), có thể kết nối trực tiếp với thiết bị tiếp nối

Hỗ trợ chế độ thông minh, tự động truy cập chế độ truyền thông khi bật nguồn

Cung cấp phần mềm quản lí cho việc quản li từ xa

Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc

Cấu hình đơn giản, giao diện thân thiện

F3127 Industrial GPRS Cellular Router

Low-consumption mode

OPENVPN, IPSEC

Support multi online trigger ways, including SMS, ring and data.

Support link disconnection when timeout

Scheduled online/offline mode

Provide management software for remote management

F2003 GSM IP Modem (DTU)

GSM Network

Support APN/VPDN

Support auto recovery mechanism

Support multi online trigger ways, including SMS, ring and data

Support 5 data centers at the same time

RS232/RS485/RS422 port

Support double data centers, one main and another backup

Provide management software for remote management