Solutions

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp dự phòng kết nối Recloser về Trung Tâm Điều Khiển

21/ 08/ 2020

Recloser là một thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa không thế thiếu trên hệ thống lưới điện. Có 2 nhóm giải pháp chính kết nối Recloser từ xa về trung tâm điều khiển xa. Đó là thông qua đường truyền vật lý Cáp quang và Mạng di động (GPRS/ 3G/ 4G/ 5G). Với […]

TAGS:
F2103 four-faith

ĐIỆN LỰC SƠN LA ỨNG DỤNG F2103 GPRS IP MODEM TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RECLOSER TỪ XA

02/ 03/ 2018

F2103 GPRS IP Modem là thiết bị truyền dữ liệu trên nền mạng điện thoại di động GPRS, rất phù hợp với điều kiện hạ tầng nước ta.

Thiết bị F2103 GPRS IP Modem dùng cổng truyền thông RS232,RS485 nên rất phù hợp tích hợp với các thiết bị hiện trường trong công nghiệp hiện nay

TAGS:

Four-Faith Industrial Router with 4G Sim Slot F3A36 successful application and Hainan charging pile Networking

04/ 12/ 2016

Charging piles wireless data transmission applications is composed of electric vehicle, charging piles,industrial wireless routers and M2M cloud management platform.

TAGS:

+On Analyses the Distribution Automation Integrated Wireless Communication Scheme Design Technique

+Four-Faith Electricity Specialized Module for Column Switch Monitoring System Application

+Giám sát đường điện cao thế thông qua Video và Router 3G

+Ứng dụng giám sát đường điện thông qua video không dây

+Ứng dụng giám sát từ xa thiết bị đóng cắt

+Ứng dụng giám sát điểm sạc pin xe điện từ xa

+Based on GPRS transmission line malfunction monitoring scheme