Trang chủ » Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp dự phòng kết nối Recloser về Trung Tâm Điều Khiển

Recloser là một thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa không thế thiếu trên hệ thống lưới điện. Có...
F2103 four-faith

ĐIỆN LỰC SƠN LA ỨNG DỤNG F2103 GPRS IP MODEM TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RECLOSER TỪ XA

F2103 GPRS IP Modem là thiết bị truyền dữ liệu trên nền mạng điện thoại di động GPRS, rất phù...

Four-Faith Industrial Router with 4G Sim Slot F3A36 successful application and Hainan charging pile Networking

Charging piles wireless data transmission applications is composed of electric vehicle, charging piles,industrial wireless routers and M2M cloud management platform.

On Analyses the Distribution Automation Integrated Wireless Communication Scheme Design Technique

Detailed analysis of the requirement for communication system, power distribution automation system and combined with wireless communication terminal in the...

Four-Faith Electricity Specialized Module for Column Switch Monitoring System Application

Four-Faith has mutual work with client on this column switch system and try to achieve real-time monitoring of the status...

Giám sát đường điện cao thế thông qua Video và Router 3G

Router 3G/4G cho việc giám sát dòng điện cao áp Sự ô nhiễm môi trường kèm theo cạn kiệt nguồn...

Ứng dụng giám sát đường điện thông qua video không dây

Đường truyền của dòng điện cao áp trong môi trường khắc nhiệt và điều kiện thời tiết xấu không chỉ...

Ứng dụng giám sát từ xa thiết bị đóng cắt

Ứng dụng giám sát từ xa thiết bị đóng cắt Thiết bị đầu cuối của dây dẫn sóng cần thu...

Ứng dụng giám sát điểm sạc pin xe điện từ xa

Ứng dụng giám sát điểm sạc pin xe điện từ xa Hệ thống giám sát bao gồm điểm sạc,F2X03 IP...

Based on GPRS transmission line malfunction monitoring scheme

Transmission lines into our distribution network-like structure, many branches, and the terrain in most areas, the high fault rate of...

Giám sát thiết bị đóng cắt dựa trên mạng GPRS

Giám sát thiết bị đóng cắt dựa trên mạng GPRS giám sát thiết bị đóng cắt là chức năng chính...

Reactive Power Compensation wireless Solutions for power distribution network

Part 1  Overview In the power system, consume large amounts of reactive power devices exist, the use of power system...