Trang chủ » Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giám sát thông minh phòng phân phối điện

Với sự phát triển của kinh tế xã hội, quản lý phòng phân phối điện đã và đang là một...

Giải pháp giám sát và điều khiển từ xa cho Recloser

Hầu hết các máy cắt Recloser trên lưới điện đang phải thao tác tại vị trí lắp đặt, quản lý...

F2816 V2: LTE IP MODEM trong bài toán thu thập dữ liệu từ xa với Turbine gió

F2816 V2: LTE IP MODEM trong bài toán thu thập dữ liệu từ xa với Turbine gió Các nhà máy...

F3436 Router WCDMA (3G) – Giải pháp kết nối các Recloser với hệ thống SCADA qua VPN tunnel

Giải pháp kết nối các Recloser với hệ thống SCADA bằng Router công nghiệp WCDMA/LTE (3G/4G) F3436 qua đường truyền...

Điều khiển từ xa các Recloser hỗ trợ cổng RS-232/485 bằng Modem LTE (4G) IP F2816 V2

Lưới điện thông minh ngày càng được phổ biến và nhân rộng trong nghành điện nhằm đáp ứng yêu cầu...

Giải pháp dự phòng kết nối Recloser về Trung Tâm Điều Khiển

Recloser là một thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa không thế thiếu trên hệ thống lưới điện. Có...
F2103 four-faith

ĐIỆN LỰC SƠN LA ỨNG DỤNG F2103 GPRS IP MODEM TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT RECLOSER TỪ XA

F2103 GPRS IP Modem là thiết bị truyền dữ liệu trên nền mạng điện thoại di động GPRS, rất phù...

Four-Faith Industrial Router with 4G Sim Slot F3A36 successful application and Hainan charging pile Networking

Charging piles wireless data transmission applications is composed of electric vehicle, charging piles,industrial wireless routers and M2M cloud management platform.

On Analyses the Distribution Automation Integrated Wireless Communication Scheme Design Technique

Detailed analysis of the requirement for communication system, power distribution automation system and combined with wireless communication terminal in the...

Four-Faith Electricity Specialized Module for Column Switch Monitoring System Application

Four-Faith has mutual work with client on this column switch system and try to achieve real-time monitoring of the status...

Giám sát đường điện cao thế thông qua Video và Router 3G

Router 3G/4G cho việc giám sát dòng điện cao áp Sự ô nhiễm môi trường kèm theo cạn kiệt nguồn...

Ứng dụng giám sát đường điện thông qua video không dây

Đường truyền của dòng điện cao áp trong môi trường khắc nhiệt và điều kiện thời tiết xấu không chỉ...