Giải pháp

Cài đặt - Cấu hình thiết bị

Cài đặt - Cấu hình thiết bị

Giải pháp giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai thông qua mạng không dây (Environmental)

Giải pháp giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai thông qua mạng không dây (Environmental)

Giải pháp giám sát và điều khiển không dây trong lĩnh vực dầu khí và dẫn ga (Oil and Gas)

Giải pháp giám sát và điều khiển không dây trong lĩnh vực dầu khí và dẫn ga (Oil and Gas)

Giải pháp kết nối không dây cho lĩnh vực tài chính và thanh toán ATM

Giải pháp kết nối không dây cho lĩnh vực tài chính và thanh toán ATM

Giải pháp không dây cho ứng dụng quản lý nước

Giải pháp không dây cho ứng dụng quản lý nước

Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Giải pháp không dây trong tự động hóa

Giải pháp không dây trong tự động hóa

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp tự động hóa lưới điện (Smart Grid)

Giải pháp ứng dụng mạng Zigbee trong điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa

Giải pháp ứng dụng mạng Zigbee trong điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa

Giải pháp và ứng dụng mạng không dây LoRa

Giải pháp và ứng dụng mạng không dây LoRa

Giải pháp và ứng dụng Router 3G/4G LTE WIFI

Giải pháp và ứng dụng Router 3G/4G LTE WIFI