Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai thông qua mạng không dây (Environmental) » Dự án giám sát ô nhiễm tự động thông qua router 3G/4G

Dự án giám sát ô nhiễm tự động thông qua router 3G/4G

Lượt xem: 645 Lượt xem

09 Th9

 Dự án giám sát ô nhiễm tự động thông qua router 3G/4G

theo SEPA việc đẩy mạnh mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giám sát, đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hunan đang dựa vào hệ thống giám sát tự động nhằm giám sát nước thải, khí gas, xử lí nước thải của đô thị và các doanh nghiệp .

Bằng việc lắp đặt thiết bị giám sát online tự động cho các doanh nghiệp, thiết bị sẽ thu thập dữu liệu ô nhiễm  va truyền phát dữ liệu trung tâm giám sát môi trường , trung tâm giám sát  sau đó gửi cảnh báo khi  dữ liệu quá tải

Phần lớn các công ty có luượng chất thải gây ô nhiễm môi trường đều ở vùng ngoại ô thành phố, cách xa các điểm truy cập viễn thông. Do vậy, các công ty này sẽ phải chi trả một khoản rất lớn khoảng 20,000 yuan/ km dây mạng để truy cập. Ví dụ như trường hợp của điểm sử lí rác thải sinh hoạt của thành phố cách phòng  truy cập viễn thông khoảng 5 km . Để truy cập được mạng cáp quang , họ cần phải trả 10 triệu cho chi phí xây dựng. Để  tiếp nhận dữ liệu về ô nhiễm với độ bao phủ của mạng 3G ở các vùng này, cho phép tắt mạng khi kết nối lại, họ có thể sử dụng CDMA EVDO/1X để truyền phát , truy cập mạng không dây 3G VPDN.

Đầu tiên để lắp đặt và cấu hình một máy chủ  L2TP ( mạng máy chủ L2TP, gọi là LNS) ở trung tâm giám sát môi trường, truy cập vào mạng nội bộ, cấu hình bộ tập chung truy nhập L2TP (L2TP truy cập Concentrator, sau đây gọi là LAC), người dùng sử dụng router F3x34 3G/4G cho giao thức quay số L2TP, thiết lập kết nối VPN giữa người dùng và trung tâm giám sát môi trường và truyền phát dữ liệu.

Sơ đồ :

 

\
Truy cập mạng VPDN 3G được sử dụng rộng rãi ở những vùng cần truy cập từ xa tới các doanh nghiệp như các văn phòng doanh nghiệp, việc kinh doanh trên mạng di động, tiếp nhận dữ liệu từ xa. Trong trường hợp này, người dùng Four-Faith 4G/3G wireless router F3X34 truy cập VPDN không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thuận tiện, linh hoạt, tiếp cận nhanh chóng mà còn được đánh giá cao bởi các cơ quan bảo vê môi trường.  Bước tiếp theo, Fourfaith sẽ cung cấp các dịch vụ kĩ thuật để cải thiện việc giám sát của các cơ quan bảo vệ môi trường
ứng dụng thực tế:
\
Chia sẻ:
Từ khóa: