Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp và ứng dụng Router 3G/4G LTE WIFI » Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Lượt xem: 981 Lượt xem

08 Th9
Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria
Model : F3824 4G WIFI Cellular Router

Hãng sản xuất: Four-Faith

Số lượng: 2 unit

Industries : Công ty quảng cáo

Ứng dụng:

Khách hàng ở Nigeria ứng dụng F3824 4G WIFI Cellular Router để cung cấp WIFI cho hành khách trên xe buýt

Giải pháp cài đặt WIFI trên xe buýt ở Nigeria

Hành khách sẽ tìm thấy WIFI trên xe buýt, wifi sẽ tự động được kết nối và xuất hiện các trang quảng cáo. Sau một vài giây xem quảng cáo, hanh khách có thể đăng kí bằng điện thoại.Khi khách hàng ứng dụng router 4G mới nhất,mạng dữ liệu không dây an toàn và nhanh chóng hơn và nhận được phản hồi tích cực tư khách hàng

Hình ảnh thực tế:

17

18

\

Chia sẻ:
Từ khóa: