Solutions


Lượt truy cập: 692 Lượt xem

Giải pháp giám sát tự động qua IP modem các nguồn gây ô nhiễm

Ngày đăng: 09/ 09/ 2016

Giải pháp giám sát tự động qua IP modem các nguồn gây ô nhiễm

1.Giới thiệu  
Để bảo vệ môi trường, việc xây dựng các hệ thống giám sát các nguồn gây ô nhiễm là vô cùng cần thiết hiện nay.

2.Cấu trúc và thiết kế của hệ thống giám sát các nguồn gây ô nhiễm
Hệ thống hống kê các vùng bị ô nhiễm, giám sát để hỗ trợ các ban quản lí môi trường về mặt kĩ thuật và cung cấp dữ liệu về ô nhiễm cho các ban liên quan.

3 .Tóm lại
Four faith F2103 gprs ip modem được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cải thiện giải pháp giám sát ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng

TAGS:

Bài trước:

Bài sau:

Sản phẩm đính kèm

F2103 GPRS IP MODEM