Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai thông qua mạng không dây (Environmental) » Dự án giám sát môi trường thông qua router không dây Four-Faith 4G/3G

Dự án giám sát môi trường thông qua router không dây Four-Faith 4G/3G

Lượt xem: 609 Lượt xem

09 Th9
Dự án giám sát môi trường thông qua router không dây Four-Faith 4G/3G
 Hệ thống giám sát môi trường Trung Quốc được cho là  chủ yếu ở các vùng như nhân tạo đinh kỳ ( đột biến), lấy mẫu hiện trường, phòng thí nghiệm phân tích. Với khối lượng công việc như vậy, không phản ánh chính xác về sự phá hủy môi trường. Với sự phát triển cả công nghệ truyền phát không dây có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi phá hủy, bất hợp pháp, các tình huống đặc biệt khác. sau khi hoàn thành hệ thống, việc giám sát môi trường sẽ dễ dàng và đạt hiệu quả cao hơn.

Viện khoa học nghiên cứu Trung Quốc là đơn vị đầu tiên phát triển và nghiên cứu về công nghệ giám sát môi trường thoong qua Internet. Vài năm gần đây, do ảnh hưởng lớn ứng dụng giám sát môi trường và sự phát triển của hệ thống giám sát dưa  trên Internet , Viện khoa học Trung Quốc bắt đầu làm việc với Fourfaith và sử dụng  F3X25 4G/3G wireless router thành công cho dự án giám sát môi trường của họ vào năm 2012

Hệ thống giám sát môi trường dựa vào Internet là việc tiếp nhận tín hiệu thông tin từ môi trường, truyền phát tới thiết bị di động. Ưng dụng quản lí được lắp đặt để tiếp nhận tín hiệu truyền phát đầu cuối và ứng dụng quản lí ở vị trí cố định dựa trên trạm truyề phát dữ liệu di động để chuyển phát, xử lí và quản lí dữ liệu thông qua truy cập mạng của nhà vận hành

 

\

Four-Faith F3X25 4G/3G  router không dây cung cấp truy cập mạng Internet cho hệ thống giám sát, các điểm nút giám sát dữ liệu có thể được truyền phát tới máy chủ, thông tin điều khiển ở máy chủ có thể được gửi tới điểm nút kế tiếp trong mạng giám sát để phân tích , xử lí dữ liệu, giám sát thười gian thực thông qua video …………

3

 

Hệ thống giám sát môi trường

Chia sẻ:
Từ khóa: