Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp giám sát và điều khiển không dây trong lĩnh vực dầu khí và dẫn ga (Oil and Gas) » Hệ thống làm nóng khí gas

Hệ thống làm nóng khí gas

Lượt xem: 1101 Lượt xem

09 Th9
Hệ thống làm nóng khí gas
Giới thiệu hệ thống
khí gas đang được sử dụng rất phổ biến trong cả công nghiệp xây dựng lẫn đời sống hằng ngày. Bảo tồn năng lượng quốc gia, giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường cũng cần đến khí gas tự nhiên. Khí gas tự nhiên được sử dụng chủ yếu là người sử dụng làm nóng, mỗi giai đoạn cần người ủy quyền sao chép lại lượng sử dụng khí gas từ các hộ gia đình, điều này sẽ làm tăng chi phí, và giảm hiệu quả. Bằng việc sử dụng Four-Faith industrial DTU để thu thập lượng sử dụng khí gas tự nhiên  sẽ mang lai hiệu quả cao và tiêt kiệm chi phí

 

Sơ đồ

29

Thiêt bị đầu cuối thu thập khi gas tự nhiên: Mỗi gia đình đều lắp đặt thiết bị đầu cuối khí gas tự nhiên để theo dõi thông số sử dụng và việc thanh toán

Four-Faith DTU F2X03 ( GPRS IP MODEM Gateway Device )  :truyền dữ liệu ở thiết bị đàu cuối tới máy chủ thông qua GPRS,3G, cung cấp kênh truyền phát không dây

Trung tâm giám sát:router cung cấp cáp quang học truy cập vào trung tâm máy chủ với địa chỉ IP cố định .Máy chủ lượng sử dụng khí gas tự nhiên từ thiết bị đầu cuối, phân loại dữ liệu, thống kê, xử lí…..

Ưu điểm của hê thống

Hệ thống dựa trên mạng GPRS và 3G, chuyển giao lượng sử dụng khí gas từ thiết bị đầu cuối hệ thống làm nóng tới máy chủ. Thông qua phần mềm ở máy chủ sẽ sử lí kịp thời, cải thiện hieeeuj quả làm việc , giảm chi phí vận hành và vận hành ổn định

 

Chia sẻ:
Từ khóa: