Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp không dây trong tự động hóa » Hệ thống tưới thông minh nông nghiệp với Modem IP 3G DTU

Hệ thống tưới thông minh nông nghiệp với Modem IP 3G DTU

Lượt xem: 2184 Lượt xem

10 Th9
Với sự phát triển của công nghệ mạng, công nghệ thông tin liên lạc, hệ thống tự động hóa và điều khiển đã được ứng dụng trong phát triển nông nghiệp, cùng với nhận thức ngày càng cao của người dân về bảo tồn nguồn nước, nông nghiệp đã ra đời hệ thống tưới thông minh.

Hệ thống tưới thông minh, theo yêu cầu của các loại cây trồng về nước, và chế độ nước của đất, phân bổ hợp lý các thiết bị cấp nước cho từng hoạt động. Ngoài ra, thông qua tự động hóa, có thể bám sát các nguồn nhân lực liên quan của toàn hệ thống, thông qua phân tích thống kê, sử dụng hợp lý để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng nước, tiết kiệm thời gian và nhân công và mục đích của sự tiết kiệm nước trong nông nghiệp.

Hệ thống tưới thông minh chủ yếu bao gồm hệ thống điều khiển tổng thể trung tâm, cảm biến, trạm thời tiết, thu thập và truyền dữ liệu, và các thiết bị thông tin liên lạc khác.

Sơ đồ hoạt động

Agricultural Systems Integrators Network

Thông qua MODEM IP F2414, dữ liệu của thiết bị như trạm thời tiết, cảm biến,… được gửi lên trung tâm giám sát, trung tâm giám sát để phân tích toàn diện dữ liệu được thu thập dữ liệu cảm biến nhiệt độ và độ ẩm của đất, v.v.  Sau đó cài đặt thông số tưới và thực hiện tưới thống kê và thông qua phần mềm đặc biệt được lưu trên máy tính hiển thị dữ liệu và biểu đồ.

F2414 low power DTU Wireless DTU application

Chia sẻ:
Từ khóa: