Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp kết nối không dây cho lĩnh vực tài chính và thanh toán ATM » Ứng dụng của thiết bị đầu cuối cho máy tự thanh toán

Ứng dụng của thiết bị đầu cuối cho máy tự thanh toán

Lượt xem: 1005 Lượt xem

08 Th9
Ứng dụng của thiết bị đầu cuối cho máy tự thanh toán
Hệ thống tự chi- trả bằng điện bao gồm trạm thanh toán , thiết bị đầu cuối và F3X25 series industrial 3G/4G router . Là một kênh mới thanh toán phí điện và dịch vụ điện, nó mang lại cho khách hàng sự tienj lợi. F3X25 3G/4G router  thiết lập kết nối với VPN , hệ thống thanh toán và hệ thống điện qua mạng cá nhân APN/VPDN. Các dữ liệu kinh doanh báo cáo và quản lý dữ liệu của mạng cá nhân đều được mã hóa để đảm bảo dữ liệu kinh doanh và quản lý an toàn dữ liệu. Thông qua APN/VPDN, trung tâm dữ liệu của các công ty điện có thể lấy dữ liệu kinh doanh và dữ liệu quản lí từ  tất cả các chi nhánh, lưu trưc dữ liệu, xử lí, phân tích , in ấn …..

21

Tại sao chon Fourfaith

1. Mạng cá nhân

APN/VPDN có thể cải thiện tính ổn định và an toàn của mạng

2. VPN

Hỗ trợ kết nối VPN  bao gồm IPSEC,PPTP,L2TP,GRE,OPENVPN, mã hóa đảm bảo an toàn và tính chính xác của dữ liệu giao dịch.

3. Tính ổn định

Là cellular module công nghiệp 32 bit CPU điện năng cao, hệ thống ổn định, giám sát WTD a

4. Mạng thuận tiện

Mạng cho các nhà vận  hành, không giới hạn khu vực

6. Điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa, trạm điều khiển thời gian thực

Hình ảnh thực tế

行业应用手册02-20131008

Hệ thống tự thanh toán tai Liaoning

行业应用手册02-20131008

Hệ thống tự thanh toán tai Liaoning Ningxia

行业应用手册02-20131008

Hệ thống tự thanh toán tai Liaoning Beijing

行业应用手册02-20131008

Hệ thống tự thanh toán tai Liaoning Shanghai

 

Phản hồi từ khách hàng

Khách hàng Ningxia: Hệ thống tự thoanh toán cung cấp dịch vụ 24h. F3X25 là thiết bị cần thiết cho hệ thống và yếu tố quan trọng chúng tối chọn fourfaith là tính ổn định hoàn hảo.

Chia sẻ:
Từ khóa: