Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp giám sát và điều khiển không dây trong lĩnh vực dầu khí và dẫn ga (Oil and Gas) » Ứng dụng giám sát khí gas của Four-Faith F8914 ZigBee

Ứng dụng giám sát khí gas của Four-Faith F8914 ZigBee

Lượt xem: 949 Lượt xem

09 Th9

Ứng dụng giám sát khí gas của Four-Faith F8914 ZigBee

Thông thường việc sử dụng kết nối có dây để giám sát khí ga truyền thống. Để cho việc kết nối ngày càng trở nên dễ dàng , ngày nay việc sử dụng kết nối không dây đã được thay thế. Truyền phát dữ liệu trong khoảng thời gian ngắn, F8914 Zigbee thiết bị đầu cuối có thể truyền phát dữ liệu thông qua mạng Zigbee

Hệ thống điều khiển

F8914 Zigbee có giao diện RS232/RS485, có 2 đầu vào/ra và có 3 đầu vào analog . Cảm biến khí gas (4-20mA) được kết nối với đầu vào analog của F8914 Zigbee. F8914 Zigbee hỗ trợ 3 loại nút, định tuyến và thiết bị đầu cuối. Một điều phối ở mạng ZigBee

Điểm nút trung tâm được lắp đặt tới PC thông qua RS232  ở trung tâm điều khiển.Yêu cầu được gửi từ PC tới nút trung tâm kết nối với RS 232 tới nút phổ thông thông qua mạng zingbee để nhận các giá trị của cảm biến khí gas , và sau đó các giá trị này trở thnahf đầu ra từ cổng RS 232. F8914 báo cáo giá trị cảm biến thường xuyên tới nút trung tâm

 

30

Ưu điểm

Thiết bị đầu cuối F8914 ZigBee được sử dụng với dữ liệu nhỏ và truyền phát với khoảng cách ngắn. Thiết bị hỗ trợ tham gia gia vào mạng tự động. Thiêt bị router trong mạng hoạt động như ………..việc chủ động  báo cáo các giá trị DIO/ADC sẽ làm hệ thống thông minh hơn , tăng tiêu thụ điện năng

 

Trường hợp ứng dụng

Model : Thiết bị đầu cuối Four-Faith F8914 ZigBee

Số lượng  : 100 bộ

Ứng dụng: Tích hợp hệ thống giám sát khí gas

Ứng dụng:

Một hệ thống tích hợp ở Australia đã mua F8914 để tích hợp cho cảm biến khí gas cho hệ thống giám sát của họ . Thiết bị được lắp dặt tại nhà máy. Các nút chung F8914   của cảm biến khí gas được kết nối với đầu vào analog, nút trung tâm F8914  được kết nối PLC thông qua RS232. Nút chung sẽ báo cáo giá trị cảm biến gas tới nút trung tâm và các giá trị này là đầu ra tới PLC thông qua RS232. PLC có chương trình để phân tích các giá trị

 

Hình ảnh :

31

32

Chia sẻ:
Từ khóa: