Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp kết nối không dây cho lĩnh vực tài chính và thanh toán ATM » Ứng dụng Four-Faith 4G/3G router cho chuỗi các cửa hàng quần áo

Ứng dụng Four-Faith 4G/3G router cho chuỗi các cửa hàng quần áo

Lượt xem: 1113 Lượt xem

08 Th9
Ứng dụng Four-Faith 4G/3G router cho chuỗi các cửa hàng quần áo
Với sự phổ biến của điện thoại thông minh và máy tính, nhu câu về sử dung mạng không dây ngày càng tăng cao. Vì vậy, các thiết bị đầu cuối không dây ngày càng được ưa chuộng. Các thiết bị đầu cuối cung cấp trạm dịch vụ thông tin mới cho người vận hành chuỗi các cửa hàng quần áo và mạng không dây sẽ trở thành xu hướng mới. Mặt khác, nó thúc đẩy dịch vụ và mức quản lí cho nhà hàng , mang lại lượi nhuận cho  người vận hành.
Các đối tác của Fourfaith như cửa hàng quần áo XX đã mở hơn 800 cửa hàng. Các vấn dề của việc sử dụng máy tính truyền thống , băng thông rộng để tiếp nhận vầ quản lí dữ liệu như làm sao để quản lí hiệu quả các cửa hàng ở khắp mọi miền đất nước cũng như nước ngoài ?, làm sao để đảm bảo an toàn cho các thông tin tài chính, thông tin buôn bán? làm sao để người quản lí điều khiển kịp thời việc buôn bán của các cửa hàng, phân phối, thanh toán và các dữ liệu quan trọng khác?

Tháng 7 , 2013, một nhà vận hành chuỗi cửa hàng bán quán quần áo có hệ thống phân phối rộng nhưng không upload thông tin kịp thời, lượng khách hàng ít, khinh nghiệm quảng cáo trên web không nhiều đã quyết định sử dụng giải pháp mạng không dây của Fourfaith

Dưa vào chức năng mã hóa  dữ liệu, an toàn thông tin, sử dụng mạng Wifi , Fourfaith đã đề xuất giải pháp sau :

7

1.Truy cập mạng: truy cập mạng APN ; Telecom, Unicom, China Mobile and và truy cập cố định IP

2.Thành phần máy chủ: firewall, router, cơ sở dữ liệu máy chủ, máy chủ kiểm kê, máy chủ sản phẩm…..

3.Máy khách: Xiamen Four-Faith 4G/3G industrial wireless router (F3424), thẻ dữ liệu 3G APN, Telecom, truy cập Unicom ADSL.

Cung cấp truy cập mạng thông qua  router F3424. Đồng thời, thiết lập kết nối IPSEC với máy chủ, các cửa hàng sẽ cập nhật thông tin tài chính, thông tin bán hàng tới máy chủ thông qua mã hóa IPSEC, máy chủ phân tích , thống kê, quản lí, đưa ra những mệnh lệnh lệnh cho thông tin tài chính , thông tin bán hàng để quản li hiệu quả hơn

4G/3G wireless router F3424  có mạng wifi đôc lập, khách hàng có thể kết nối với wifi thông qua thiết bị đầu cuối cầm tay. Chuỗi cửa hàng XX có thể quảng cáo nhiều các loại quần áo tới khách hàng  thông qua trang  web, điện thoại, …..

Chia sẻ:
Từ khóa: