Solutions

Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Hệ thống truyền phát dữ liệu trên phương tiện giao thông công cộng

09/ 09/ 2016

Hệ thống truyền phát dữ liệu trên phương tiện giao thông công cộng Giới thiệu Hệ thống giao thông công cộng là một nhân tố rất quan trọng góp phần cho nền văn minh đô thị. Việc ngày càng mở rộng quy mô đô thị thì hệ thống giao thông công cộng càng đóng vai […]

TAGS:

Giải pháp giám sát hiển thị LED từ xa dựa trên mạng WCDMA 3G

09/ 09/ 2016

Giải pháp giám sát hiển thị đèn LED từ xa dựa trên mạng WCDMA 3G I. Giới thiệu chung Phần lớn các thông tin hiển thị trên  đèn LED truyền thống được nhập bằng dòng dữ liệu kết nối trực tiếp với máy tính. Cho nên, hiển thị LED truyền thống không đáp ứng nhu […]

TAGS:

Hệ thống giám sát, định vị xe buýt thông qua video

09/ 09/ 2016

Hệ thống giám sát, định vị xe buýt thông qua video 一、Giới thiệu Số lượng người tham gia giao thông ngày càng tăng. Phương tiện di chuyển bằng xe buýt cũng ngày càng tăng những năm gần đây. Việc có một hẹ thống giám sát từ xa hiện đại là vô cùng cần thiêt để […]

TAGS:

+Hệ thống giám sát phương tiện giao thông của Fourfaith

+4G/3G router for road motorized transport equipment networking in Australia

+Dịch vụ xe buýt thông minh thông qua F3X34 router

+Ứng dụng giám sát an toàn từ xa thông qua video/ audio

+Ứng dụng của Router F3B3X trong việc giám sát phương tiên giao thông thông qua video

+Ứng dụng của router công nghiệp trong việc giám sát phương tiện thông minh thông qua video

+Hệ thống giám sát ô tô điện qua GPS của Fourfaith