Trang chủ » Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Giải pháp không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải (Transportation)

Hệ thống truyền phát dữ liệu trên phương tiện giao thông công cộng

Hệ thống truyền phát dữ liệu trên phương tiện giao thông công cộng Giới thiệu Hệ thống giao thông công...

Giải pháp giám sát hiển thị LED từ xa dựa trên mạng WCDMA 3G

Giải pháp giám sát hiển thị đèn LED từ xa dựa trên mạng WCDMA 3G I. Giới thiệu chung Phần...

Hệ thống giám sát, định vị xe buýt thông qua video

Hệ thống giám sát, định vị xe buýt thông qua video 一、Giới thiệu Số lượng người tham gia giao thông...

Hệ thống giám sát phương tiện giao thông của Fourfaith

Hệ thống giám sát phương tiện giao thông của Fourfaith Giới thiệu dự án Với sự phát triển của kinh...

4G/3G router for road motorized transport equipment networking in Australia

 Smart “traffic commander” – road motorized traffic display is everywhere in highway in Australia. Modern urban traffic pressure is getting...

Dịch vụ xe buýt thông minh thông qua F3X34 router

   Dịch vụ xe buýt thông minh thông qua F3X34 router Ô- tô có lượng tiêu thụ lớn thứ 3 ...

Ứng dụng giám sát an toàn từ xa thông qua video/ audio

Ứng dụng giám sát an toàn từ xa thông qua video/ audio 一. Tóm tắt Với sự phát triển của...

Ứng dụng của Router F3B3X trong việc giám sát phương tiên giao thông thông qua video

Ứng dụng của Router F3B3X trong việc giám sát phương tiên giao thông thông qua video Hiện nay, tranh chấp,...

Ứng dụng của router công nghiệp trong việc giám sát phương tiện thông minh thông qua video

 Ứng dụng của router công nghiệp trong việc giám sát phương tiện thông minh thông qua video Tại Guangzhou, có...

Hệ thống giám sát ô tô điện qua GPS của Fourfaith

Hệ thống giám sát ô tô điện qua GPS của Fourfaith Theo thống kê gần đây, có khoảng 140,000,000 ô tô...

Public bike system wireless networking application

Public bike renting system is composed of management center, service station, renting station. Four-Faith industrial router is used in bike renting station,...

Parking Guidance System Wireless Networking Application

Parking guidance system is composed of data acquisition system、data transmission、information release system and central management system. The checkout equipment gather...