Trang chủ » Giải pháp » Giải pháp kết nối không dây cho lĩnh vực tài chính và thanh toán ATM » Four-Faith F3424 HSDPA communication router application for Kiosk in Malaysia

Four-Faith F3424 HSDPA communication router application for Kiosk in Malaysia

Lượt xem: 493 Lượt xem

08 Th9
Four-Faith F3424 HSDPA communication router application for Kiosk in Malaysia

Model : Four-Faith F3424 HSDPA communication router

Quantity : 100 units

Industries : system integrator

Application:

A customer in Malaysia is developing a charging system using F3424 UMTS communication router integrated into their Kiosk equipment:

Four-Faith F3424 HSDPA communication router application for Kiosk in Malaysia

Chia sẻ:
Từ khóa: